政治confidențialitate一个新兴

În vigoare începând cu: 2 mai 2018

前言și多梅纽的应用

The Browning Group International, Inc., care desfășoară activități sub numele de Emergenetics International și afiliații săi juridici, incluzând, fără limitare, STEP, LLC, Emergenetics Europe Limited și Emergenetics Caelan & Sage PTE Ltd (cu denumirea colectivă " Emergenetics ", " noi ", " pe noi ",(“al nostru”)tratează cu seriizitate protecția datelor cu character personal。Politică de confidențialitate prezentă(“政治”)se adresează personanelor vizate ale căror日期cu character personal le putem prelucra prilucra intermediul următoarelor sisteme de informații:

 • aplicația noastră web găzduită de Emergenetics+, care se află la plus.emergenetics.com;
 • aplicaţianoastrăweb espgăzduitȱ,care seaflýlaesp.emergenetics.com;
 • site-ul nostru web STEP, care se află la step.emergenetics.com;
 • aplicaceţianoastrămobilărendenetics+ pentru iosşiandroid;
 • Site-UL Nostru Web,Aflat Laemergenetics.com;şi.
 • sistemul nostru离线de corespondență (denumit colectiv“Platforma Emergenetics”sau“Platforma”)。

Persoanele vizate ale căror date cu character personal le prelucrăm în contextul politici de față包括personanele care au creat unul dintre profililile noastre psihometrice proprietare, inclusiv, fără limitare, profilul Emergenetics, un raport STEP pentru tineri și/sau un raport privind candidații ESP (denumite, individual,“proffil”),inclusiv Asociații Emergenetics și alți reprezentanți ai Partenerilor noștri (astfel cum sunt definiți mai jos) care și-au asumat un profile în cadrul instririi din cadrul Emergenetics。

Prezenta Politică nu se aplică datelor cu character personal pe care le colectăm prin alte mijloace,加上datelor cu character personal pe care le prim principal intermediul sistemelor noastre de vânzări și营销sau datelor cu character personal referitoare la angajații noștri。

日期人物个人范畴

Este PosibilSăprelucrămurmătoareletipuri de date cu catracter个人:

 • Informații仿生,然后是最原始的,最原始的。, sexul și limba PE care o vorbiți;
 • Informații联系,和我联系。De e-mail,地址poștală și numărul De telefon;
 • Liffesionalanfumentionalȱ,cum rolul /funcţiasau postul dvs。şi.
 • răspunsurile dv。la întrebările dintrun profile, în măsura în care acestea constituidate cu character personal conform legii。

Controlul asupra datelor

În contextul politici de față, Emergenetics acționează de obicei în rlul de operator de comun pentru de care le prrelucrăm de fiecare dintre Partenerii noștri。Dacă vă înscrieți pentru a utiza serviile noaste direct prinul site-ului nostru web în参与者个人的calitate sau în urma invitației unui angajat al companiei Emergenetics in Statele Unite, Irlanda sau Singapore, Emergenetics acționează în计算日期pentru datele dvs。铜caracter个人。

Fundamentele prelucrării

În cadrul politici de față, este posibil să folosim unul sau mai multe in următoarele temeiuri jurice pentru prelucrarea datelor dvs。铜caracter个人:

 • necesitatea de aneîndeplinielligağiileînbaza unui合同,Cum Acordul Utilizatorului Erceenetics Sau de Aîndepliniîndeaririîndatoririrecontuctuale asociate acestuia;
 • necesitatea de neurmăriinteresele合法的sau cele aleclienţilornoştri,cum furnizarea de servicii de profiling psihometric noteeticicsclienõilornoştrisau forfitareafurnizăriiacestor servicii decătreclienţiinoştriangajaţiloraceastora;
 • consimțămantul dumneavoastră;şi.
 • 在此基础上,提出了不同的法律条件în。

Scopul prelucrării

Prelucrăm date cu character personal în scopul:

 • Creării unui profile psihometric al personalității dvs。pe baza răspunsurilor pe care le dați la întrebările din profile;
 • 在este cazul下,în scopul creării unui候选报告preferințelor și abilităților dvs。De muncă PE baza răspunsurilor dvs。la o întrebare de evaluare ESP;
 • dacă este cazul, pentrua vă permite să utilizați Platforma;
 • DACăesteCazul,PENTRU ARăSPUNDECompaniilorClienõilorînScopurideforkareAsociate Profilurilor;
 • DacòesteCazul,înscopul trimiterii proinpoştə一个信息ţpriv rezultatele din profilul dvs。
 • dacă este cazul, în scopul trimiterii prin e-mail a comunicărilor de marketing legate de Emergenetics, comunicări care credem că v-ar putea interesa;şi.
 • răspunderiilaîntrebărilevs.şi/ sau altorsolictări;
 • TrimiteriiCătredvs.denotifictăriprin电子邮件despreameizărisau modififififuirieri sau ale serviciilor pe care lem;
 • efectuării de cercetări și分析本原că Profilurile sunt întotdeauna正确și实际符合社会标准。

Retenția datelor

După îndeplinirea scopurilor prelucrării, datele cu character personal vor fi șterse în termen de șase luni。

cookie-uri.

联合国“Cookie”Este UnFişierMIC Stocat PE Unitatea硬盘-UL DVS.,CareConţineinformaţiidesprecoplevs.Este PosibilSăulerizăm模块cookie pentruaînţelegeşisalvaprefinalinţeledvs.pentru vizitele viitoareşipentru一个compila日期agrace despre traficul网站-uluişiinteracţiuneasite-ului,pentru a putea of​​eriexperienţeşisecurnere mai bune pe网站înviitor。Este Posibil S Hiakingămfurnizori de serviciiterţepentru a ne ajuta s hizitatorii site-ului nostru。Acestor Furnizori De Servicii Nu Le Este PermisSăulerizeInformažiileînnmowelenostru,CuExcepţiaScopuluide A Ne AjutaSăneDesfăşurămiSăneîmbunătăţimvertiitatea。dacăprevileaţisănuacceptaţicookie-uri,puteţimodificaconfiguraţiabrowserului dvs.pentru a respone toate cookie-urile sau forele cookie-uri。RežineţiCă,dacīrespingeţianumite cookie-uri,este posibil shiutţiaccesa toatefuncţileplatformei noastre。PentruInformažiisuplimenare,Vizitaţi
https://www.aboutcookies.org/

他的角色是个人的仆人

Partajăm日期Cu Catracter个人Cu FurnizoriiNoştride Servicii,CarePrelucreazăDatele Cu Can Catracter PersonalînNumele Equaletics。acestepărţiterţe包括:

 • Furnizorii de servicii de găzduire web și de aplicații;şi.
 • 一个程序或软件的服务。

Furnizorii noștri de servicii se afla în afara state united;把它烤熟,吃obține consimțământul dvs。Explicit de a vă transfera datele cu character personal unor astfel de terțe părți, fie vom solicita分别为terțe părți să păstreze cel puțin același nivel de confidențialitate PE care îl păstrăm noi cu referire la分别的日期cu character personal。公司Emergenetics își asumă în continuare răspunderea pentru protecția datelor dvs。Cu character personal PE care le transferăm furnizorilor noștri de servicii, Cu excepția cazului în care nu suntem responsabili pentru evenimul care a dat naștere unei prelucrări neautorizate sau necorespunzătoare。

角色个人角色的出现

新兴市场colaborează个人级私人și organizații在美洲的北欧și南方,欧罗巴și亚洲的面貌cunoscută știința新兴市场participanților din întreaga lume。Partenerii没有ș三萤火虫organizațiile-client啤酒Emergenetics, Asociații independenț我Emergenetics一步ș我ESP, Reprezentanț我德țări, Administratorii de domeniiș我alte p rățterțe保健furnizeazăservicii că混乱关系Emergenetics la含量全球(铜denumirea colectivă”Partenerii Emergenetics”分“Partenerii”)。

这是一种典型的双侧结构。, Emergenetics face schimb de date cu Partenerii noștri, care de obicei acționează în calitate de operatori comuni împreună cu Emergenetics în ceea ce privește datele cu character personal prelucrate primary intermediul Platformei。Dacă ați创建un profile invitația unui Asociat Emergenetics, STEP sau ESP, sau unui angajat ori membru al unui客户集团sau al unei organizații-client sau sunteți unui参与者STEP, după toate probablilitățile am pripridatele dvs。de la un partner。Emergenetics partajează datele dvs。cu character personal cu partenerii săi, pentru a vă furniza Platforma și servicii。

Alte dezvăluiri datelor分布式啤酒。铜caracter个人

Este posbil să divulgăm datele dvs。铜caracter个人(i) mă苏拉cerută德乐阁分dacăavem convingerea de包子ăcredințăcăaceastădivulgare埃斯特necesarăpentru一个se conforma anchetelor oficiale分procedurilor juridice inițiate de oficialităț我guvernamentaleși /分de organele de aplicare legii ori părț我私人,incluzand dar fărăse limita la următoarele:Ca răspuns la citații,命令percheziție sau ordine judecătorești sau (ii) dacă vindem sau transferăm toate sau o parte din interesele de afaceri ale companiei,主动sau ambele, ori în legătură cu fuziunea, consolidarea,重建区绍辛巴里绍阿尔特处理新公司绍(iii)的filialele绍afiliații noștri numai dacă este necesar în scopuri comerciale și operaționale,符合描述în对mai sus的alineatul。

Ne rezervăm效用,转移,vinde și parta date anonymous, care nu include date cu个性,despre utilizorii Platformei și servicilor noastre ca group pentru orice scope of legal afaceri, and fi analizarea tendințelor效用și căutarea de agenții公布,赞助,Cumpărători și clienți compatibili

Dacă suntem obligați să divulgăm datele dvs。个人角色是根据司法程序和司法程序的官方决定的inițiate de oficialități guvernamentale și/sau de aplicare a legii的organele de aplicare a legii的决定,可能是să为其指定的日期că分别为其指定的日期。Cu人物个人喜好păstra confidențialitatea sau securitatea datelor dvs。

Integritatea și securitatea日期

Excegenetics A ImplessatşivaPăstraînincluaremăsuriletehnice,行政i等inice care sunt conceputeînmod rezonabil datru a ajuta la protejarea datelor cu cancacterpersonalîmpotrivaprelucrăriineauterizate,cum Accesul,Dezvōluirea,Modificarea sau DistrugreaNeautizattă。

Accesşirevizuire.

Dacă sunteți o persoană vizată ale cărei date cu character personal le stocăm, este有可能să aveți分别的date cu character personal și有可能实现,corecta sau șterge。该公司的三个成员都是solicitări的地址是întrebări, contactați的新兴护理中心inițial datele dvs。cu character personal sau contactați Emergenetics direct prin intermediul uneia din metodele dese-în cadrul secțiunii " Contactați-ne " de mai jos。

Restricții și obiecții privind prelucrarea;portabilitate

Dacă sunteți o persoană vizată ale cărei date cu character personal le procesăm, este posibil să aveți dreptul să ne solicitați să ne limităm prelucrarea datelor dvs。人物个人,预先și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs。铜caracter个人。Pentru a vă exercita aceste drepturi, atunci când este cazul, vă rugăm să ne contactați prin intermediul informațiilor din secțiunea“Contactați-ne”din această Politică。

干部protecție a confidențialității în UE-S.U.A。ș我精灵ția-S.U.A。

În ceea ce privește datele cu character personal prelucrate în aplicare al prezentei Politici, Emergenetics respectă standardele scuului de protecție a confidențialității ue - s.u.。și ale sculului de protecție a confidențialității Elveția-S.U.A。(“Scutul confidențialității”),它和我们一起收养și prezentate de departmentul Comerțului al Statelor联合cu privire la prelucrarea datelor cu character personal。新兴产业angajează să adere la și a atestat către departmentul Comerțului că aderă la Principiile Scutului confidențialității。

Pentru informații supplentare privind Scutul confidențialității și Pentru a vizualiza certificarea Emergenetics, vă rugăm să vizitațihttps://www.privacyshield.gov,respectivhttps://www.privacyshield.gov/list

项目confidențialitate VeraSafe

Esteetics Este Membru AlVerasafe隐私计划, ceea ce înseamnă că, în ceea ce privește datele cu characterpersonal prelucrate în aplicare al prezentei Politici domeniul de aplicare al prezentei, VeraSafe a evaluat guvernanța datelor și安全datelor Emergenetics în contextul conformității认证程序的标准protecție一个datelor VeraSafe。认证标准为participanții să mențină一个标准的基础confidențialitatea日期și să实施具体的实践通知,转移,selecție,访问,安全日期,calitatea日期,重复și实施。

溶解ționarea contestațiilor

În situația în care o sesizare sau o contestație privind confidențialitatea nu poate fi rezolvată prin procesele interne ale Emergenetics, compania Emergenetics este de acord să分词拉VeraSafe隐私保护争议解决程序(Procurea Verasafe desolužionareafallažiilorprivindprotecžiaconfidenżialităţii)。în符合Cu Termenii Procedurii Verasafe desoluţionareafallažiilorprivindprotecţiaconidenżialităţii,Verasafevývayerigratuit recucsul adecvat。PENTRU A RECLAMAIIE LA VERASAFEşiA参与者REZOLVARE AFILLEAİIILORIDINDPROTECţIACCONIDENţIALITăţII,VăRUGăMSăINIONITEţIInformaţileNecesareAICI:https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Arbitraj obligatoriu

DACă竞赛ţiaSAUreclamaţiavs.nu poate fisoluţionatădenoişinareaveražiilorstavilit de Verasafe,este posibilsăaveţiţiţiţiereaprocigitažiinbermitraj deargoriuu,în符合Cu Principiul de RecuRs,ImplieareşideRăspundereincutulconidenżialităţiişiuanexaiScutuluiConfidenżialităţii。

Supravegherea regulatorie

înStatele Unite,Encegetics Face OfiectulCompentenţelorde Anchetareşide Executare Ale Comisiei Federale PentruComerţ一个Statelor Unite。

dacăsunteţiopersoanăvizatăalecărei日期cu catoracter personal leprelucrăm,eseeposibilsăaveţi,esemenea,de Eptul de areclamažiela o autoration de Regelmentareîndomeniulprotecřieidatelorînunulsau mual membbere anle Uenue eupene。

Modififueri la Prezenta政治ă德联盟

Dacă vom adumodificare semnificativă la Politica de față, vom publica Politica revizuită pe această pagină web și vom actualiza data“Intrării în vigoare”mai sus pentru a reflect ta data la care a intrat în vigoare noua Politică。

Contactați-ne

Dacă aveți orice întrebări referitoare la această Politică sau privind prelucrarea datelor dvs。cu character personal, vă rugăm să-i scrieți Directorului nostru general prin e-mail la privacy@emergenetics.com sau prin poștă la adresa:

Emergenetics国际
ATTN:总经理
因弗内斯·伊斯特博士2号,189室
纪念,有限公司80112
美国(SUA)

第一门户răspuns este de până la patru săptămâni。

VeraSafeeste reprezentanta Emergenetics în Uniunea Europeană (reprezentantă conform Articolului 27)。Pentru a contacta VeraSafe, vă rugăm să folosiți acest公式的联系:https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

交替,VeraSafe poate fi contactată la:

Matthew Joseph.
Zahradníčkova1220/ 20A
布拉格15000
捷克共和国(Republica Cehă)
验证爱尔兰有限公司
北角大厦3D单元
北角商业公园
新锦葵路
cork t23at2p.
爱尔兰(Irlanda)