EnceeneticsAdatvédelmiszabályzat.

HatálybaLépésDátuma:2019.Május2。

BevezetésésAszabályzathatálya

Adely Az Classetics International KereskedelmiNévAlattMűködik,Illetve Annak Jogi Partnerei,IdeértveCorlátozásNélkülaStep,LLC,Llc,Llc,EuropeLimitedésAzGrunegeticsCaelan&Sage PteLtd.Cégeket(埃及·斯奇:“Egyeneticsen:”Egleenetics“,“MI”,“Bennünket,”Miénk“),Komolyan Veszi ASzemélyesAdatokVédelmét。JelenAdatvédelmiSzabályzat(A“Szabályzat”)Azonérintentekre(Mind a“felhasználó”,együttesendiga)vonatkozik,akiknekszemélyesadataitazalábbifiginációsrendszereken dolgozzuk fel:

 • All.emergenetics.com OldalonTalálható,ÁltalunkÜzemeltettettetCreametics+Weballalmazásunkon;
 • ÁltalunkÜzemeltetettESPWeballmazásunkon,格利阿兹esp.emergenetics.com OldalonTalálható;
 • 一步.Mergenetics.com OldalonTalálhatópepooldalunkon;
 • iOS és Android Emergenetics+ mobilalkalmazásunkon;
 • weboldalunkon,这位母亲emergenetics.comcímentalálható;西文
 • 离线Levelezésirendszerünkön(együttesenaz“Ercegenetics平台”Vagy A“平台”)。

松青érintettek,akiknek一个személyesadatait杰伦Szabályzatalkalmazásábankezeljük,olyanegyének,akikelkészítettékegyikvédettpszichometriai profilunkat,ideértvekorlátozásnélkülAZ Emergenetics Profilt,步骤青年Reportot(ifjúságiriport),ES / vagy AZ ESP候选Reportot(pályázóiriportot)(Mindegyik Mint“Profil”),IDEÉRTVEAZ EXCRENETICS Tagokat Vagy PartnereikTovábbiKépviselőit(LásdLent),Akik A Profilt Az ExcreeneticsKépzésKeretébenKészítetékEl。

EZ ASzabályzatNEMVONATKOZIKAMÁSMódonGyűjtöttSzemélyesAdatokra,PélyáulAzokra,AmelyeketAzÉrtékesítésiés营销RendszereinkenKeresztülKapunk,Vagy Az AlkalmazottakSzemélyesAdataira。

Személyesadatokkategóriái

A következő típusú személyes adatok kezelését végezhetjük el:

 • Személyazonosítási adatok, például vezetéknév, utónév, nem és az Ön által beszélt nyelv;
 • Kapcsolattartási adatok, például az E-mail cím, a levelezési cím és a telefonszám;
 • Szakmai adatok, például az Ön beosztása/titulusa vagy funkciója;西文
 • A profiljában szereplő kérdésekre adott válaszai olyan mértékben, amennyire azok A törvény értelmében személyes adatokat jelentenek。

Adatkezelők.

JelenSzabályzatKeretében,Az ExceeneticsJellemzýenKözösAdatkezelőkéntműködikaz egyes partnereinkkelfeldolgozott adatoktekintetében。医管局feliratkozik ARRA,hogyszolgáltatásainkatközvetlenül一个honlapunkonkeresztüligénybevegye,AKAR egyedirésztvevőként,AKAR AZEgyesültÁllamokbantalálhatóEmergenetics标签meghívásával,AZ Emergenetics AZ上személyesadatainakadatkezelőjelesz。

阿兹adatkezeles alapja

JelenSzabályzatThatályaAláAszemélyesAdatokKezelésekorAKövetkezőeygyvagytöbbjogalaprahivatkozhatunk:

 • szerződéses kötelezettségeink,薄荷például az Emergenetics Felhasználói Megállapodásnak, vagy a szerződéskötést megelőző feladatok elvégzésének szükségessége;
 • jogos érdekeink vagy ügyfeleink érdekei érvényesítésének szükségessége, mint például az Emergenetics pszichometriai profilalkotási szolgáltatásainak biztosítása ügyfeleinknek részére, illetve, hogy megkönnyítsük az ilyen szolgáltatásokat ügyfeleink részéről alkmazottaik számára;
 • 阿兹beleegyezese;西文
 • Bármelymás好的,Meselyet atörvényazadottÖsszefüggésbenelřírvagy mugenged。

阿兹adatkezeles folyamata

A személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeljük:

 • az Ön személyiségére vonatkozó pszichometrikus profile létrehozásához, a profile kérdésekre adott válaszai alapján;
 • Adott Esetben Az espÉrtékelésKérdéreAdottVálaszaiAlapján候选人报告(PályázóiRaport)KészítéséhezAzÖnMunkapreferenciáirólésKépességeiről;
 • Adott Esetben一个平台HasználatánakLehetővétételéhez;
 • Adott Esetben AzÜgyfélvállalatoknaka Profilokkal KapcsolatosTájékoztatásiCélokraTörténőválaszadáshoz;
 • Adott Esetben AProfileredményekkelKapcsolatosInformációke-mailbentörténőküldéséhez;
 • adtt esetben az Emergenetics-szel kapcsolatos e-mail marketing kommunikációs anyagok küldéséhez, amelyek véleményünk szerint érdekesek lehetnek Önnek;西文
 • HogyVálaszoljunkkérdéseireés/ VagyEyyébKéréseire;
 • 电子邮件értesítések küldéséhez一个平台vagy一个szolgáltatásaink frissítéséről, vagy一个módosításáról;
 • KutatásokésElemzésekElvégzéséhezAzért,HogyBiztosítsuk酒店ProfilokPontosságátésMegfelelJenekAtársadalmi诺拉克纳克。

Adatok梅格őrzese

Ha aKezelésCéljaiTeljesülnek,AzÖnSzemélyesAdataitHatHónaponBelülTöröljük。

Cookie-K.

一个“饼干”蛋,az Ön merevlemezén tárolt kisméretű fájl,只不过是számítógépe adatait tartalmazza。A cookie-kat arra használjuk, hogy megértsük az Ön preferenciáit és elmentsük A jövőbeli látogatásaihoz, valamint összegyűjtsük A webhely forgalmáról és A webhely interakciókról szóló összesített adatokat, hogy A jövőben jobb webhely élményeket és eszközöket biztosíthassunk Önnek。哈马迪克felet szerződtethetünk, hogy segítsen nekünk a webhely látogatóinak jobb megértésében。以西结a szolgáltatók nem használhatják fel a nevünkben gyűjtött információkat, kivéve, hogy bennünket segítsenek üzleti tevékenységünk folytatásában és javításában。哈Ön inkább nem szeretné elfogadni a cookie-kat, módosíthatja böngészője beállítását és visszautasíthat bizonyos cookie-kat vagy akár az összeset。Tájékoztatjuk, hogy amennyiben bizonyos cookie-kat visszautasít, előfordulhat, hogy nem lesz hozzáférése a Platformunk összes funkciójához。További információkért kérjük, keresse感觉ahttps://www.aboutcookies.org/oldalt。

A személyes adatok megosztása más Emergenetics felhasználókkal

Az Emergenetics Platform rendelkezik egy“Connections”(Kapcsolatok) nevű közösségi funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessen és megoszthassa profilját más felhasználókkal。Teljes mértékben Ön dönti el, hogy a profilja privát vagy nyilvános legyen。A privát Profilokra A Platform más felhasználói nem tudnak rákeresni。哈úgy dönt, hogy a profilja nyilvános lesz, a többi felhasználónak lehetősége lesz arra, hogy a nevére és e-mail címére rákeressen, és kérést küldjön a kapcsolódásra。Minden felhasználó küldhet kapcsolódási kérést a többi felhasználónak, és Minden felhasználó eldöntheti, hogy elfogadja-e a kapcsolódási felkérést。哈ugy不该,hogy egy masik平台felhasznaloval kapcsolatot letesit, akkor一felhasznalo lathatja profiljat, beleertve不,elerhetősegeit es一szemelyisegtipusra vonatkozo informaciokat, melyet az hatarozott梅格Emergenetics平台。

Személyesadatokmegosztásaszolgáltatókal

一个személyesadatokat azokkal aszolgáltatóinkkalosztjuk meg,akik az endereneticsnevébenaszemélyesadatokatkezelik。Ezen HalmadikFelekKözéTartoznak:

 • A网站és alkalmazás üzemeltetési szolgáltatást biztosítók;西文
 • szoftverfejlesztésiszolgáltatástbiztosítók。

SzolgáltatóinkLehetnekAzEgyesültÁllamokonKívül是;azonban akkor vagykérnifogjuk AZ上kifejezettbeleegyezését,hogyszemélyesadataitátadhassukezen harmadik feleknek,vagymegköveteljük,hogy ezen harmadik feleklegalábbugyanolyanszintűtitoktartásttartsanak芬恩,薄荷amilyet英里alkalmazunk一个személyesadatokkezelése索朗。Az ExceeneticsTovábbra是FelelòsMaradAzÖnSzemélyesAdatainakVédelméart,Amelyet ASzolgáltatóinknakTovábbítunk,KivéveAzolyanEseményekért,AmelyekEredményeAjogosulatlan Vagy NemMegfelelýKezelés。

A személyes adatok megosztása Emergenetics合伙人

AzErceneticsTöbbegyénnelésszervezetteldoolgozikegyüttamerikában,európábanésÁzsiában是,Hogy Az ErceneticsTudományaAvilágMindenTájánLévýRésztvevőkhözeljusson。Partnereink Az ExceeneticsÜgyfélszervezetei,FüggetlenGruneCetics,StepésEPGOOK,OrszágosKépviselőkéstovábbiHalladikFelek,AkikGlobálisannyújtanakSzolgáltatásokat(Kollektívenaz“Emberenetics Partnerek”Vagy A“Partnerek”)。

AzÖnProfiljának/ ProfiljainakKezeléséhezAz Exceenetics Megosztja Partnereinkkel Az Adatokat,AkikJellemzýenKözösAdatkezelőkéntműködnekaz engrenetics-szelegytubélypersonfeldolgozottszemélyesadatoktekintetében。AmennyibenÖnAzenderenetics,Step Vagy ESP标签MeghívásáraKészítetteEl,IlletveVállalatiÜgusfélVagyÜgyfélszervezetAnlmazottjaVagy Tagja,Akkor Az AdatokatValószínűlegegypartnertőlkaptukeg。Az Exceenetics AzÖnSzemélyesAdataitMegosztja Partnereivel,Hogy A Platformot,Illetve ASzolgáltatásokatMódjábanÁlljonÖnnekBiztosítani。

Az Ön személyes adatainak egyéb hozzáférhetővé tétele

Az在szemelyes adatait hozzaferhetőve tehetjuk(我)torvenyben megkovetelt mertekben vagy ha johiszeműen ugy gondoljuk, hogy Az adatok kozlese kormanyzati es / vagy bűnuldozesi tisztviselők vagy maganszemelyek altal kezdemenyezett hivatalos vizsgalatok vagy birosagi eljarasok betartasa erdekeben szukseges, beleertve, de nem kizarolagosan:idezesre, hazkutatasi parancsra vagy birosagi elrendelesre valaszul, vagy (ii) ha vallalatunk tej uzleti erdeket, vagyonat vagy mindkettőt illetve结egy reszet, vagy vallalati egyesulessel, konszolidacioval, szerkezetatalakitassal vagy mas modon eladjuk vagy atruhazzuk, vagy (iii) leanyvallalatainknak vagy leanyvallalatainknak csak akkor,Ha üzleti és működési célok miatt arra szükség van, a fenti részben leírtak szerint。

Fenntartjuk jogot, hogy az osszesitett, nevtelen adatokat, amelyek nem tartalmaznak semmilyen szemelyes adatot, Platformunk es szolgaltatasaink felhasznaloinak csoportjakent hasznaljuk, atadjuk, eladjuk es megosszuk, barmilyen torvenyes uzleti celra, peldaul一hasznalati trendek elemzesere es一kompatibilis hirdetők, szponzorok,ügyfelek és vásárlók keresésére。

哈AZ上személyesadataitközzé凯尔tennünk一个hatóságiES / vagy一个bűnüldözésitisztviselőkáltalkezdeményezetthivatalosvizsgálatoknakvagybíróságieljárásoknakValo的megfelelésérdekében,előfordulhat,hogy NEM tudjukbiztosítani,hogy AZ上személyesadatainakátvevőimegőrizzékAZ上személyesadatainak bizalmasmivoltát。

Az Ön személyes adatait soha nem értékesítjük reklámozó vagy marketingfelek felé。

哈Ön jelenleg Emergenetics ügyfél vagy felhasználó, akkor alkalmanként marketing hírleveleket küldünk Önnek。Önnek bármikor lehetősége van lemondani vagy leiratkozni a marketing e-mailekről。

Ha Ön nem Emergenetics ügyfél vagy felhasználó, akkor sosem küldünk Önnek semmilyen marketing anyagot az Ön kifejezett engedélye nélkül。

Adatintegritás&biztonság.

阿兹Emergenetics olyan technikai, adminisztrativ es fizikai intezkedeseket vezetett es挞芬,amelyek esszerűkialakitasukkal segitik megvedeni一szemelyes adatokat Az olyan jogosulatlan kezelesek艾伦,薄荷peldaul jogosulatlan hozzaferes, nyilvanossagra hozatal, modositas vagy megsemmisites。

Hozzaferes & felulvizsgalat

Ha在olyan erintett, akiről szemelyes adatokat tarolunk, akkor Onnek是范hozzaferni az ilyen szemelyes adatokhoz, azokat frissiteni, javitani vagy torolni。Ilyen jellegű kérések benyújtásához vagy egyéb kérdések feltevésével kapcsolatban forduljon ahhoz az Emergenetics Partnerhez, aki először gyűjtötte be az Ön személyes adatait, vagy lépjen kapcsolatba az emergeneics -szel közvetlenül az alábbi,“Kapcsolatfelvétel”részben leírt módon。

kezelésvisszautasítása&kifogásolása;Hordozhatóság.

HaÖnolyanérintett,AkinekszemélyesAdataitfeldolgozzuk,ÖnnekJogavan Arra,HogyKérjeSzemélyesAdataiFeldolGozásánakKorlátozását,Valamint Joga van ASzemélyesAdatokFeldolgozásánakKifogásolására。A jogokgyakorlásához,alhalalmazható,kérjük,vegyefelvelünkakapcsolatota jelenKapcsolatfelvételRészbenLévýdatokSegítségével。

Euésaz美国,IlletveSvájc-USAKözöttiAdatvédelmiPajzsKeretek

一个耶伦SzabályzathatályaALAtartozószemélyesadatoktekintetébenAZ Emergenetics megfelel AZ EU-USAAdatvédelmiPajzs keretnek,illetve一个Svájc-USAAdatvédelmiPajzs keretnek(AZ“AdatvédelmiPajzs”),amelyet AZEgyesültÁllamokKERESKEDELMIMinisztériumafogadott ELéSállapított梅格személyesadatokKezelésnekTekintetében。AzErceneticsKötelezettségetVállalArra,HogyBetartjaésIgazoljaa KereskedelmiMinisztériumFelé,Hogy Betartja AzAdatvédelmiPajzsAlapelveit。

Az Adatvédelmi Pajzsról és Az Emergenetics igazolásáról többet是megtudhat, ha felkeresi ahttps://www.privacyshield.govésahttps://www.privacyshield.gov/listoldalakat。

VeraSafe adatkezelesi程序

azemergenetics tagja aVerasafeAdatvédelmiprogramnak., ami azt jelenti, a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatok tekintetében a VeraSafe értékelte az Emergenetics adatkezelés és az adatbiztonság megfelelőségét a VeraSafe adatvédelmi program tanúsítási kritériumok szerint。一个tanusitasi kriteriumok megkovetelik, hogy resztvevők处szintűadatvedelmi kovetelmenyeket tartsanak芬,es specifikus gyakorlatokat hajtsanak vegre az ertesitessel, tovabbitassal, valasztassal, hozzaferessel, adatbiztonsaggal, adatminőseggel, igenybevetellel es vegrehajtassal kapcsolatban。

VitásKérdésekRendezése.

Amennyiben AzAdatvédelmipanasz vagy a Vita NemOldhatómegaz endereneticsbelsýEljárásával,Az Ellenetics Beleegyezett,HogyRésztVeszVeraSafe Adatvédelmi Pajzs Vitarendezési Eljárásában。一个Verasafe a VerasafeAdatvédelmi睡眠eljárásánakfeltételeirefigyelemmel ingyenesenbiztosítjaÖnnekamegfelelýigénybevételt。HA SzeretnePanasszalélniAverasafefeléésszeretneRésztVenniAveraSafeAdatvédelmiPajzsverarendezésiEljárásábanhttps://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

KötelezőerejűVálasztttbíráskodás.

哈一个维塔vagy panasz nem oldhato梅格sem rajtunk keresztul, sem一VeraSafe altal letrehozott vitarendezesi programon, akkor Onnek是van azt kerni hogy kotelezőervenyűvalasztottbirosagi eljarast inditsunk Onnel az Adatvedelmi Pajzs igenybevetelenek, vegrehajtasanak es felelőssegenek精灵es az Adatvedelmi Pajzs i melleklete szerint。

SzabályozásiFelügyelet.

Az Egyesült Államokban Az Emergenetics Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának vizsgálati és végrehajtási hatáskörébe tartozik。

Amennyiben Ön olyan érintett, akinek személyes adatait feldolgozzuk, Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be egy vagy több Európai Uniós tagállam adatvédelmi szabályozójához。

Az Adatvédelmi szabályzat módosítása

Ha a JelenSzabályzatbanLényegesVáltoztatásokatHajtunkVégre,一张FrissítettSzabályzato​​tezen a weboldalontesszükközzéainda,ésfissítjükafenti“hatályos”dátumot,hogytükrözzeazújszabályzathatálybalépésnebénekidőpontját。

Lepjen velunk kapcsolatba

Ha barmilyen kerdese范一个jelen Szabalyzattal vagy szemelyes adatainak kezelesevel kapcsolatban, kerjuk, irjon一vezerigazgatonak e-mailben一privacy@emergenetics.com cimre vagy postai levelben:

Emergenetics国际

Címzett:Vezérigazgató

因弗内斯·伊斯特博士2号,189室

纪念,有限公司80112

美国

VálaszunkatNégyHétenBelülMegküldjük。

一个验证AZEuroópaiUnióbanAz ExceeneticsKépviselője(27. CikkKépviselő)。HA SzeretneKapcsolatbaLépniAverasafe-fel,Használjaazalábbikapcsolatfelvételiűrlapot:https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

一个VeraSafe-fel az alábbi elérhetőségeken是kapcsolatba léphet:

Verasafe捷克共和国S.R.O
Klimeská46
布拉格1,11002
捷克共和国
VeraSafe爱尔兰有限公司
北角大厦3D单元
北角商业园
新锦葵路
cork t23at2p.
爱尔兰